Teklifler

Müşterilerinize sunduğunuz teklifleri ve aşamalarını takip etmenizi sağlar.

Müşterilerinize sunacağınız ya da sunduğunuz teklifleri takip edebilmek için kullanılır. Teklifler görevlerdeki kanban görünümü gibi aşamalarına göre listelenir. Aşamasını değiştirmek için teklifi tutup sürükleyebilirsiniz.

Üzerinde çalışmayacağınız tekliflerinizi arşivleyebilirsiniz.

Kullanıcı İzinleri

Kurumunuzun teklifleri üzerinde bir işlem yapabilmek için kullanıcının belli bir izin seviyesine sahip olması gerekir. İzin seviyeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Hiçbiri, Görüntüle, Katkıda Bulun, Düzenleme ve Yönet.

  • Hiçbiri yetkisi verilen kullanıcı teklifleri göremez ve hiçbir işlem yapamaz.

  • Görüntüle yetkisine sahip kullanıcılar sadece teklif bilgilerini görüntüleyebilirler.

  • Katkıda Bulun yetkisiyle teklif oluşturabilir ve not ekleyebilirsiniz.

  • Düzenle yetkisiyle teklif bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

  • Yönet yetkisi tüm işlemlere izin verir ve kullanıcı izinlerini ayarlamanıza olanak sağlar. Kurum yöneticileri her zaman Yönet iznine sahiptir. Bu kullanıcıların yetkilerini kısıtlamak için önce Kurum sayfasına giderek yöneticilikten çıkarmanız gerekir.

Varsayılan olarak kullanıcıların izin seviyesi Görüntüle ve kurum yöneticilerinin izin seviyesi Yönet olarak belirlenmiştir. İzinler sayfasından her bir kullanıcı için özel izin seviyesi seçebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz kullanıcı seçme kutusundan istediğiniz kullanıcıyı izin seviyesi ile birlikte kullanıcılar listesine ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar listesinden bir kullanıcının izin seviyesini sağındaki izinler kutusundan güncelleyebilirsiniz.

Aşama Ayarları

Oluşturacağınız tekliflerin hangi aşamalarda olduğunu kurumunuzun ihtiyacına göre belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak belirlenen teklif aşamalarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz, sıralamasını tutup sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Teklif Oluşturma ve Düzenleme

Tekliflere bir ad girmek ve müşteri etiketlemek zorunludur. Müşteriyi daha önce oluşturduğunuz müşterilerden seçebileceğiniz gibi yeni müşteri oluşturarak da ekleyebilirsiniz. Müşteriler sayfası ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Teklifin miktarını ve para cinsini belirledikten sonra hangi aşamada olduğunu belirttiniz. Örneğin teklif sunuldu mu, görüşüldü mü yoksa kabul mu edildi?

Teklifiniz siparişe dönüştüyse "Sipariş olarak oluştur" seçeneğini işaretleyiniz.

Oluşturduğunuz teklifleri düzenlemek, arşivlemek ve silmek için teklif kartının üstündeki üç noktayı kullanın:

Last updated