Raporlar

Yaptığınız işlemlerin sonuçlarını analiz edebilmenizi sağlar.

Projedeki 'Raporlar' sayfası, projenin görevleri ve üyeleri ile ilgili güncel istatistikleri ve kullanıcı bazında raporları içerir. Bu sayfadan belli bir zaman aralığını seçerek güncel görev durumu, zamana göre istatistikler, aktiviteler ve iş yükü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Raporlarda Filtreleme

Raporlarda görevin durumuna, zamanına, görevlisine, müşterisine, görevi oluşturana ve arşiv durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.

Ayrıca o projenin alt projelerini de kapsayacak şekilde raporlama yapabilirsiniz. Alt projelerle beraber raporlama yapmak daha kapsamlı bir sonuç verir.

NOT: Kurumunuz için genel bir raporlama yapmak istiyorsanız Ana projenin raporlama sayfasını kullanınız. Ana proje tüm projeleri içerdiği için ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Rapor İndirme

Seçilen filtreye göre raporlar Excel formatında indirilir.

İndirilen dosyada 5 adet sayfa bulunur: Zamana göre, Çalışanlara göre, Müşterilere göre, Zaman Takibi, İstatistikler.

Sayfanın içeriğine göre indirilen dosyada görevin durumu (bekliyor, tamamlandı vb.), görev adı, proje adı, görev oluşturulma tarihi, görev başlangıç tarihi, görev bitiş tarihi, görev tamamlanma tarihi, görevin görevlileri, etiketler, müşteriler, görev formuna eklenmiş ek alanlar, görev türü (zamanında tamamlanan görevler, tamamlayan görevler vb, geç tamamlanan görevler), görevde kaydedilmiş toplam süreler, güncel görev durumu ve üyelere göre görev aktiviteleri için istatistikler bulunur.

Örnek raporu incelemek için linke tıklayın.

Not: Görevlere eklenmiş Tahmini Süre bilgisi raporda yer almaz.

Görevler

Görevleri belirlediğiniz bir zaman aralığı için durumuna göre, üyesine göre ya da müşterisine göre raporlayabilirsiniz.

NOT: Raporlardan sağlıklı bir sonuç alabilmek için proje içinde görevleri oluşturmuş olmanız, bu görevlere en azından bir bitiş tarihi eklemeniz, görevlere görevli eklemeniz ve varsa müşteri etiketlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu verilere ulaşamazsınız.

Zaman Takibi

Seçtiğiniz aralıkta üyelerin hangi görevlerde ya da görevlere eklenen etiketlerde ne kadar zaman harcadığını görebilirsiniz.

NOT: Zaman takibi raporundan sağlıklı sonuç almanız için ekip üyelerinizin ve sizin görevlerdeki zaman sayacını görevi yaparken çalıştırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu verilere ulaşamazsınız.

Görev Aşamalarında Geçen Süreler

Yukarıda fitrede yer alan seçimlere göre görevler gösterilir. Örneğin görev arşiv durumu tümü seçildiyse hem arşivlenmemiş hem de arşivlenmiş görevler rapora dahil edilecektir. Filtrenin bitiş tarihinden önce oluşturulmuş olan görevler bu raporda yer alacaktır.

Seçilen zaman aralığında oluşturulmuş görevlerin aşaması değiştirilene kadar o aşamada ne kadar süre kaldığı burada gösterilir. Örneğin bir görevin Bekliyor aşamasındayken Aktif aşamasına alındığı süre arası Bekliyor aşamasında kaldığı süre anlamına gelir. Aşamalardaki süreler projenin çalışma gün ve saatleri baz alınarak hesaplanır.

Görevler ve Görevliler bazında raporlama alınabilir.

İstatistikler

Projedeki görevler hakkında genel bir resim elde etmek için kullanılır.

Güncel Görev Durumu

Projedeki görevlerin güncel durumunu görüntülersiniz. Tüm zaman aralıklarını kapsayacak şekilde projenin genel durumunu yansıtır.

Zamana Göre İstatistikler

Bu grafikte seçilen zaman aralığındaki görevler ile ilgili aktiviteleri görebilirsiniz.

Üyelere Göre Görev Aktiviteleri

Kullanıcı bazında istatistikleri görebilmek için bu grafikten yararlanabilirsiniz. Filtrede bir zaman aralığı seçerseniz seçtiğiniz aralığa göre tablo güncellenir.

Günlere Göre İş Yükü

İş yükü tablosu gün, hafta ve ay formatında kişilere atanan görev sayısını gösterir.

Günlük gösterimde her bir hücre haftanın bir gününü temsil ediyor. Farenizi bir hücrenin üzerine getirdiğinizde o gün içindeki görev sayısı görünür. Tablonun üzerinde her bir sütunun günü ve ayı, fareyi üzerine getirince de tarihi gösterilir. Hücreler arasındaki boşluklar haftanın sonu ve bir sonraki haftanın başı olduğu anlamına gelir.

Bu tablodan yukarıda seçtiğiniz tarihten 1 hafta öncesini ve 4 hafta sonrasını görebilirsiniz. Görevin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan hücreler mavi rengine boyanır ve iş yoğunluğuna göre hücrelerin rengi daha koyu mavi olarak gösterilir.

Last updated