Müşteriler

Uç noktalarında kullanılan veri türlerinin ve formatlarının tanımları sayfanın alt kısmında bulunabilir.

Uç Noktaları

Müşterileri Getir

GET https://cubicl.io/api/v1/crm/customers

Arama kriterlerine uyan müşterileri getirir.

Query Parameters

NameTypeDescription

name

string

Müşteri adında aranacak metin.

Eşleşme, yalnızca müşteri adındaki bir kelime verilen arama metniyle başlarsa gerçekleşir.

Arama büyük/küçük harfe duyarsızdır.

limit

number

Varsayılan değer : 10

skip

number

Varsayılan değer : 0

includeAllFields

string

true : tüm müşteri alanlarını getirir.

false : sadece müşteri ismini getirir.

Varsayılan değer : false

email

string

Müşteri veya iletişim posta adreslerinde aranacak metin.

Arama büyük/küçük harfe duyarsızdır.

Client[]

Id'e Göre Müşteri Getir

GET https://cubicl.io/api/v1/crm/customers/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

string

Müşteri ID'si

Client

Müşteri Güncelle

Müşteri Ekle

POST https://cubicl.io/api/v1/crm/customers

Request Body

NameTypeDescription

name*

string

Kullanıcı arayüzünde gösterilen ve arama için kullanılan kısa bir ad

portalCustomerManagerIds

string[]

Bu müşterinin portal kullanıcılarından aktiviteler için bildirim alan kullanıcı ID'lerinin listesi

customFields

object

Özel alanların, adlarının ve değerlerin olduğu bir nesne.

contacts

Contact[]

İletişim halinde olduğunuz bu müşteri ile çalışan kişilerin listesi.

phone

string

Müşterinin telefonu

email

string

Müşterinin e-posta adresi

fullname

string

Müşterinin adı ve soyadı

Client

Müşteri Güncelle

PUT https://cubicl.io/api/v1/crm/customers/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

string

Müşteri ID'si

Request Body

NameTypeDescription

name*

string

Kullanıcı arayüzünde gösterilen ve arama için kullanılan kısa bir ad

fullname

string

Müşterinin adı ve soyadı

email

string

Müşterinin e-posta adresi

phone

string

Müşterinin telefonu

contacts

Contact[]

İletişim halinde olduğunuz bu müşteri ile çalışan kişilerin listesi.

customFields

object

Özel alanların adlarının ve değerlerin olduğu bir nesne.

portalCustomerManagerIds

string[]

Bu müşterinin portal kullanıcılarından aktiviteler için bildirim alan kullanıcı ID'lerinin listesi

Client

Müşteri Sil

DELETE https://cubicl.io/api/v1/crm/customers/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id*

string

Müşteri ID'si

Veriler

Müşteriler

type Client = {
  _id: string;
  // Kullanıcı arayüzünde gösterilen ve arama için kullanılan kısa bir ad.
  name: string;
  phone: string;
  email: string;
  fullname: string;
  // İletişim halinde olduğunuz bu müşteri ile çalışan kişiler.
  contacts: Contact[];
  // Özel alanların, adlarının ve değerlerin olduğu bir nesne.
  // customFields değeri boş olabilir.
  customFields: {
    [fieldId: string]: string | null
  } | null;
  // Bu müşterinin portal kullanıcılarından aktiviteler için bildirim alan
  // kullanıcı ID'lerinin listesi
  portalCustomerManagerIds: string[];
  createdAt: number;
}

Kişiler

type Contact = {
  name: string;
  position: string;
  phone: string;
  email: string;
}

Last updated