Mesajlaşma

Sohbet özelliği, sohbet dizilerine ve sohbet dizilerindeki mesajlara göre düzenlenmektedir.

Uç Noktaları

get
https://cubicl.io/api/v1
/chat/threads
Sohbet Dizilerini Getir
get
https://cubicl.io/api/v1
/chat/threads/:threadId/messages
Mesajları Getir
post
https://cubicl.io/api/v1
/chat/messages
Mesaj Ekle

Veriler

Sohbet Dizileri

Sohbet mesajları bir ileti dizisinde gönderilir. Dizilerin 3 tipi vardır:
  1. 1.
    personal : 2 kullanıcı arasında gerçekleşir. Bir kullanıcı başka bir kullanıcıya mesaj gönderdiğinde oluşturulur.
  2. 2.
    group : Her proje için oluşturulur. Tüm proje üyeleri bu dizinin üyesidir.
  3. 3.
    custom : Kullanıcıların kendileri tarafından bir grup kullanıcı arasında oluşturulur. Bu özel bir sohbet grubudur.
type ChatThread = {
_id: string;
type: 'personal' | 'group' | 'custom';
// 'type' parametresi 'group' olduğunda gereklidir.
group?: string;
// Sohbet dizisi adı. 'type' parametresi 'custom' olduğunda gereklidir.
name?: string;
// Sohbet dizisindeki kullanıcıların ID'leri.
// 'type' parametresi 'personal' veya 'custom' olduğunda gereklidir.
users: string[];
// Sohbet dizisindeki son aktivitenin (mesajın) tarihi
activity: number;
// Mevcut kullanıcının sohbet dizisini görüntülediği tarih.
// Daha önce erişilmediyse 0'dır.
access: number;
lastMessage: ChatMessage | null;
// Son erişimden bu yana gelen yeni mesaj sayısı
newActivityCount: number;
createdAt: number;
}

Sohbet Mesajları

type ChatMessage = {
_id: string;
// Sohbet dizisinin ID'si
thread: string;
// Mesajı gönderen kullanıcının ID'si
from: string;
content: string;
// Mesajdaki dosya ekleri. Veri biçimi için Dosyalar sayfasını kontrol edin.
files: File[];
// Mesajı beğenen kullanıcıların ID'leri
likes: string[];
dislikes: string[];
// Bir mesaj başka bir mesaja verilen cevapsa,
// bu cevaplanan mesaj kimliği olacaktır.
replyTo: string | null;
createdAt: number;
}