Projeler

Şirket içindeki ekiplerin ortak çalışma ortamı oluşturabilmesini ve projeyle ilgili tüm bilgilere ve görevlere ulaşabilmesini sağlar.

Eğer çok sayıda çalışanı veya projesi olan bir şirket iseniz tüm görevleri tek bir yerde oluşturmak iş takibini zorlaştırır. Bu soruna çözüm olarak görevleri Proje oluşturarak birbirinden ayırabilirsiniz.

Şirketinizin

  • Birimleri

  • Ekipleri

  • Grupları

  • Projeleri

  • Departmanları

  • ve farklı yerlerdeki ofisleri

için projeler oluşturarak kurum yapınızı Cubicl'a aktarabilirsiniz.

Projelerin Genel Yapısı

Ana Proje

Cubicl'da kurum hesabı oluşturduğunuzda kurumunuz için bir ana proje oluşturulur. Bu proje tüm şirketinizi temsil eder. Cubicl'a eklediğiniz tüm çalışanlar otomatik olarak bu projeye da eklenir. Tüm şirketi ilgilendiren işlerin takibi ve duyuruların yapılması için bu projeyi kullanabilirsiniz. Küçük ekiplerin bu ana proje dışında proje oluşturmasına gerek yoktur. Ana proje üzerinden tüm işler takip edilebilir.

NOT: Ana proje silinemez.

Hiyerarşik Yapı

Projeler hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve ana projenin altında yer alırlar. Her proje bir başka projenin altında oluşturulur, kendi altında sınırsız alt projeye sahip olabilir.

Projeler arasındaki hiyerarşiyi değiştirmek için Projeler başlığının yanındaki ayar butonuna tıklayın ve çıkan sayfada projeleri tutup sürükleyerek projelerin düzenini değiştirin. Projelerin altındaki Benim Projelerimi Göster butonuna tıkladığınızda sadece üyesi olduğunuz projeleri görürsünüz. Böylelikle daha sade bir yapıya sahip olabilirsiniz.

Yeni Proje Oluşturma

Yeni Proje butonuna bastığınızda karşınıza çıkan sayfadan yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Buradan projenin adı, projenin üst projesini, yöneticileri ve üyeleri, gizli proje olup olmayacağı ve proje üyesi ve proje üyesi olmayanlar arasındaki yetki sınırlarını belirleyebilirsiniz. Bunları, daha sonra projenin Ayarlar sayfasından değiştirebilirsiniz.

Birden Fazla Üst Proje

Birden fazla birim veya ekibin ortak projeleri için birden fazla üst proje seçebilirsiniz. Bunun için oluşturma formunda üst proje kısmına tüm ilgili projeleri eklemelisiniz. Bu şekilde oluşturduğunuz projedeki görevler birden fazla üst projede görünecektir.

NOT: Birden fazla üst proje seçimini daha sonra yapamazsınız. Bu sebeple oluşturacağınız projenin birden fazla üst projesi olsun istiyorsanız seçiminizi bu aşamada yapmalısınız.

Proje Yöneticileri ve Üyeleri

Projeyi oluşturan kişi yönetici ve üyeleri belirler. Proje oluştururken en azından bir yönetici eklemek zorundasınız. Proje yöneticilerinin projede yetki sınırı yoktur, her alanı düzenleyebilir.

NOT: Projeye eklemek istediğiniz üyeler Cubicl kurum hesabınızda yoksa üye olarak ekleyemezsiniz. Cubicl kurum hesabına ekip arkadaşlarınızı davet etmek için yapmanız gerekenlere Kurum Ayarları sayfasından ulaşabilirsiniz.

NOT: Hesap yöneticisi ile Proje yöneticisi karıştırılmamalıdır. Hesap Yöneticisi kuruma yeni kullanıcı ekleyebilir, kullanıcıları çıkarabilir, abonelik ve ödemelerle ilgili işlemler yapabilir. Proje yöneticisi ise herhangi bir proje içinde tüm yetkilere sahip kişidir. Hesap yöneticisi ile ilgili detaylı bilgi için Kurum Ayarları sayfasını ziyaret edin.

Gizli Proje

Gizli projeler sadece proje yöneticileri ve üyeleri tarafından görünür. Projenin parçası olmayan kurum üyeleri projenin adını Projeler menüsünde dahi göremez.

Proje İzinleri

Bir kullanıcının proje içinde bir işlem yapabilmesi için (örneğin görevleri görüntülemek, oluşturmak, düzenlemek ve silmek gibi) yetkisinin olması gerekir.

Cubicl İş Takip Programında kullanıcılar yetki bakımından 4'e ayrılır:

  • Proje yöneticileri

  • Proje üyeleri

  • Kulanıcı bazlı

  • Diğerleri

a. Proje Yöneticileri

Proje yöneticileri proje içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir. Projeler hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir proje yöneticisi bu projeye bağlı tüm alt projelerde de yönetici yetkisine sahiptir.

b. Proje Üyeleri

Proje üyeleri ilgili projeye eklenmiş şirket çalışanlarıdır. Varsayılan olarak katkıda bulunma seviyesinde izinleri vardır. Yani içerikleri görebilirler, oluşturabilirler ancak düzenleyemez ve silemezler.

c. Kullanıcı Bazlı

Bireysel kullanıcılardır, bu kişilere ayrı izin seviyeleri belirleyebilirsiniz.

d. Proje Üyesi Olmayanlar

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili projenin üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak sadece proje içeriğini görebilirler. Bunun dışında bir işlem yapamazlar.

Özel Durumlar

İzin sisteminde yukarıda bahsedilen sistem geçerlidir. Ancak kullanıcının durumuna göre istisnai durumlar vardır. Örneğin proje üyeleri diğer kişilerin oluşturduğu görevleri düzenleyemezler ancak kendi oluşturdukları görevi düzenleyebilirler. Kendi ekledikleri yorumları silebilirler.

Proje İzinlerini Değiştirmek

Proje Ayarları sekmesinden izinleri değiştirebilir ve projeye ait görev ve içeriklerin diğer proje üyeleri tarafından görülmesini engelleyebilirsiniz.

Proje Sayfası

Navigasyon menüsünden bir projeye tıkladığınızda bu projenin sayfasına gidersiniz. Projeler kendi içinde;

Last updated