Kullanıcı Yetkileri

Cubicl'daki Yetkiler

Cubicl'da her sayfa için (Görevler, Dosyalar, Gantt Çizelgesi ve benzeri) kimler tarafından görüntüleneceği, oluşturulacağı, düzenleneceği ve silineceği kullanıcı türü ve içerik bazında belirlenebilir.

Cubicl'da projeler, müşteriler, teklifler ve diğer sayfalarda yapılacak aktiviteler için yetkinliklere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Projede Kullanıcı Türleri ve Yetkiler

Cubicl'da kullanıcılar yetki bakımından 4 gruba ayrılır:

  • Proje yöneticileri

  • Proje üyeleri

  • Proje üyesi olmayanlar

  • Kullanıcı bazlı

Yetkiler Hiçbiri, Görüntüle, Oluştur, Düzenle ve Sil gibi artan şekilde belirlenir. Örneğin Düzenle yetkisine sahip kullanıcılar içerikleri görebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilir. Farklı sayfalarda farklı izin seviyeleri bulunabilir.

Proje Yöneticileri

Proje yöneticileri proje içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Projeler hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir proje yöneticisi bu projeye bağlı tüm alt projelerde de yönetici yetkisine sahiptir.

Sadece bir proje yöneticisi o projeye diğer kullanıcıları yönetici olarak ekleyebilir.

Proje Üyeleri

Proje üyeleri ilgili Projeye eklenmiş kullanıcılardır. Varsayılan olarak içerikleri görme ve katkıda bulunma yetkisine sahiptirler. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Proje Üyesi Olmayanlar

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili projenin üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak içerikleri görme yetkisi vardır. Bu nedenle proje üyesi olmayanların içerikleri görmesini istemiyorsanız projeyi oluşturduktan sonra izinleri "Hiçbiri" olarak değiştirmelisiniz. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı Bazlı

Projelerinizde kullanıcılar için ayrı izin seviyeleri belirleyebilirsiniz. Kullanıcı bazında izin ayarlamak için proje izinleri alanında bir kullanıcı seçebilirsiniz. Kullanıcı bazlı izinleri kullanıcının izin seviyesini artırmak veya düşürmek için kullanabilirsiniz.

Eğer bir kullanıcı için izinler ayarlanmamışsa "Üyeler" veya "Proje Üyesi Olmayanlar" için ayarlanan izinler uygulanır.

Özel Durumlar

Kullanıcının duruma göre istisnai yetkileri olabilir. Bir kullanıcı ilgili projede yeterli yetkiye sahip olmasa bile:

  • Kendisine atanan veya kendisinin oluşturduğu görevleri görebilir, bu görevlerde gönderi oluşturabilir, görev durumunu ve ilerlemesini güncelleyebilir, dosya yükleyebilir.

  • Kendi oluşturduğu görevi arşivleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.

  • Kendi oluşturduğu görev gönderisini silebilir.

Sayfa Yetkilendirmeleri

Cubicl'da tüm sayfalar için ayrı kullanıcı izinleri ekleyebilirsiniz. Müşteriler, Cari Hesap, Teklifler, E-Posta Kutuları, Formlar, İş Akışları, Müşteri Portalı, İzin Günleri ve İş Akışları sayfalarının hepsi için ayrı yetkilendirmeler yapabilirsiniz. Bu sayfalarda izinler tüm kullanıcılar için topluca ve her bir kullanıcı için özel olarak ayarlanabilir.

Eğer bir kullanıcı için belirtilen izin varsa bu izin kullanılır. Eğer bir kullanıcı için özel olarak izin seviyesi belirtilmemişse Varsayılan İzin Seviyesi kullanılır.

Hesap yöneticileri tüm sayfalarda tüm yetkilere sahiptir. Hesap yöneticileri aşağıda açıklanmıştır.

İzin seviyesini düzenlemek istediğiniz sayfaya gidin. Kullanıcı İzinleri butonuna tıklayarak kullanıcı bazında veya varsayılan izin seviyelerini düzenleyip, kaydedin. Kaydettiğiniz izin seviyeleri yalnızca o sayfa için geçerli olacaktır.

Hesap Yöneticisi

Hesap yöneticisi Cubicl hesabını oluşturmuş ya da hesabı oluşturan kişi tarafından yetkilendirilmiş kişilerdir. Hesap yöneticisi, kuruma üye ekleme ve çıkarma, başka üyeleri hesap yöneticisi yapma ve hesap yöneticiliğinden çıkarma, kurum detaylarını düzenleme ve abonelik ve ödeme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.

Hesap Yöneticisi ve Proje Yöneticisi rolleri birbirinden bağımsızdır. Bir kullanıcı bu iki role birden sahip olabilir, sadece birine sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir.

Yetki Tablosu

Kullanıcılar aşağıdaki faaliyetler için en az şu yetkilere sahip olmalıdır:

Proje Sayfası

Müşteriler, Teklifler ve Cari Hesap

Diğer Sayfalar

Last updated