Cubicl
Search…
Kullanıcı Yetkileri

Cubicl'daki Yetkiler

Cubicl'da her sayfa için (Görevler, Dosyalar, Gantt Çizelgesi ve benzeri) kimler tarafından görüntüleneceği, oluşturulacağı, düzenleneceği ve silineceği kullanıcı türü ve içerik bazında belirlenebilir.

Grupta Kullanıcı Türleri ve Yetkiler

Cubicl iş takip programında kullanıcılar yetki bakımından 3 gruba ayrılır:
  Grup yöneticileri
  Grup üyeleri
  Grup üyesi olmayanlar
Yetkiler Hiçbiri, Görüntüle, Oluştur, Düzenle ve Sil gibi artan şekilde belirlenir. Örneğin Düzenle yetkisine sahip kullanıcılar içerikleri görebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilir. Farklı sayfalarda farklı izin seviyeleri bulunabilir.
Grup İzinleri

Grup Yöneticileri

Grup yöneticileri grup içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Gruplar hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir grup yöneticisi bu gruba bağlı tüm alt gruplarda da yönetici yetkisine sahiptir.
Sadece bir grup yöneticisi o gruba diğer kullanıcıları yönetici olarak ekleyebilir.

Grup Üyeleri

Grup üyeleri ilgili gruba eklenmiş kullanıcılardır. Varsayılan olarak içerikleri görme ve katkıda bulunma yetkisine sahiptirler. Grup İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Grup Üyesi Olmayanlar

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili grubun üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak içerikleri görme yetkisi vardır. Bu nedenle grup üyesi olmayanların içerikleri görmesini istemiyorsanız grubu oluşturduktan sonra izinleri "Hiçbiri" olarak değiştirmelisiniz. Grup İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Özel Durumlar

Kullanıcının duruma göre istisnai yetkileri olabilir. Bir kullanıcı ilgili grupta yeterli yetkiye sahip olmasa bile:
  Kendisine atanan veya kendisinin oluşturduğu görevleri görebilir, bu görevlerde gönderi oluşturabilir, görev durumunu ve ilerlemesini güncelleyebilir, dosya yükleyebilir.
  Kendi oluşturduğu görevi arşivleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
  Kendi oluşturduğu görev gönderisini silebilir.

Müşteriler ve Teklifler Sayfası Yetkileri

Bu sayfalarda izinler tüm kullanıcılar için topluca ve her bir kullanıcı için özel olarak ayarlanabilir.
Eğer bir kullanıcı için belirtilen izin varsa bu izin kullanılır. Eğer bir kullanıcı için özel olarak izin seviyesi belirtilmemişse Varsayılan İzin Seviyesi kullanılır. Bu değeri kurumunuzdaki diğer tüm kullanıcıların Müşteriler ve Teklifler sayfasındaki izinlerini ayarlamak için kullanabilirsiniz.
Hesap yöneticileri Müşteriler ve Teklifler sayfalarında tüm yetkilere sahiptir. Hesap yöneticileri aşağıda açıklanmıştır.
Kullanıcı İzinleri

Hesap Yöneticisi

Hesap yöneticisi Cubicl hesabını oluşturmuş ya da hesabı oluşturan kişi tarafından yetkilendirilmiş kişilerdir. Hesap yöneticisi, kuruma üye ekleme ve çıkarma, başka üyeleri hesap yöneticisi yapma ve hesap yöneticiliğinden çıkarma, kurum detaylarını düzenleme ve abonelik ve ödeme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.
Hesap Yöneticisi ve Grup Yöneticisi rolleri birbirinden bağımsızdır. Bir kullanıcı bu iki role birden sahip olabilir, sadece birine sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir.
Hesap Yöneticileri

Yetki Tablosu

Aktivite
Özel Yetki
Grup Yöneticisi
Grupta Yetkili
Hesap Yöneticisi
Kullanıcı İzinleri
Görev üzerindeki işlemler
X
X
X
-
-
Grup'taki üye işlemleri
-
X
-
-
-
Grup silme ve arşivleme işlemleri
-
X
-
-
-
Gruptaki görev durumları işlemleri
-
X
-
-
-
Grupların görevlerine özel alan ekleme işlemleri
-
X
-
-
-
Gruptaki etiket işlemleri
-
X
-
-
-
Gantt Çizelgesi işlemleri
-
X
X
-
-
Zaman Çizelgesi işlemleri
-
X
X
-
-
Grup Takvimi işlemleri
-
X
X
-
-
Grup Raporu işlemleri
-
X
X
-
-
Google Drive entegrasyonu
X
X
X
-
-
Google Calendar entegrasyonu
X
X
X
-
-
Slack entegrasyonu
-
X
-
-
-
Müşteriler sayfasındaki kullanıcı izinlerini düzenleme
-
-
-
X
-
Müşteriler sayfasındaki tüm işlemler
-
-
-
X
X
Teklifler sayfasındaki tüm işlemler
-
-
-
X
X
İş akışı işlemleri
X
-
-
-
-
İzin günleri işlemleri
-
-
-
X
-
Form düzenleme ve silme
X
-
-
X
-
Kurum'daki üye işlemleri
-
-
-
X
-
Kurum'daki kurum işlemleri
-
-
-
X
-
Kurum'daki abonelik ve ödeme işlemleri
-
-
-
X
-
Last modified 4mo ago