Kullanıcı Yetkileri

Cubicl'daki Yetkiler

Cubicl'da her sayfa için (Görevler, Dosyalar, Gantt Çizelgesi ve benzeri) kimler tarafından görüntüleneceği, oluşturulacağı, düzenleneceği ve silineceği kullanıcı türü ve içerik bazında belirlenebilir.
Cubicl'da projeler, müşteriler, teklifler ve diğer sayfalarda yapılacak aktiviteler için yetkinliklere Excel dosyasına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Projede Kullanıcı Türleri ve Yetkiler

Cubicl'da kullanıcılar yetki bakımından 3 gruba ayrılır:
  • Proje yöneticileri
  • Proje üyeleri
  • Proje üyesi olmayanlar
Yetkiler Hiçbiri, Görüntüle, Oluştur, Düzenle ve Sil gibi artan şekilde belirlenir. Örneğin Düzenle yetkisine sahip kullanıcılar içerikleri görebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilir. Farklı sayfalarda farklı izin seviyeleri bulunabilir.
Proje Üye ve Üye Olmayanlar Arası Yetkiler

Proje Yöneticileri

Proje yöneticileri proje içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Projeler hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir proje yöneticisi bu projeye bağlı tüm alt projelerde de yönetici yetkisine sahiptir.
Sadece bir proje yöneticisi o projeye diğer kullanıcıları yönetici olarak ekleyebilir.

Proje Üyeleri

Proje üyeleri ilgili Projeye eklenmiş kullanıcılardır. Varsayılan olarak içerikleri görme ve katkıda bulunma yetkisine sahiptirler. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Proje Üyesi Olmayanlar

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili projenin üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak içerikleri görme yetkisi vardır. Bu nedenle proje üyesi olmayanların içerikleri görmesini istemiyorsanız projeyi oluşturduktan sonra izinleri "Hiçbiri" olarak değiştirmelisiniz. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Özel Durumlar

Kullanıcının duruma göre istisnai yetkileri olabilir. Bir kullanıcı ilgili projede yeterli yetkiye sahip olmasa bile:
  • Kendisine atanan veya kendisinin oluşturduğu görevleri görebilir, bu görevlerde gönderi oluşturabilir, görev durumunu ve ilerlemesini güncelleyebilir, dosya yükleyebilir.
  • Kendi oluşturduğu görevi arşivleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
  • Kendi oluşturduğu görev gönderisini silebilir.

Müşteriler ve Teklifler Sayfası Yetkileri

Bu sayfalarda izinler tüm kullanıcılar için topluca ve her bir kullanıcı için özel olarak ayarlanabilir.
Eğer bir kullanıcı için belirtilen izin varsa bu izin kullanılır. Eğer bir kullanıcı için özel olarak izin seviyesi belirtilmemişse Varsayılan İzin Seviyesi kullanılır. Bu değeri kurumunuzdaki diğer tüm kullanıcıların Müşteriler ve Teklifler sayfasındaki izinlerini ayarlamak için kullanabilirsiniz.
Hesap yöneticileri Müşteriler ve Teklifler sayfalarında tüm yetkilere sahiptir. Hesap yöneticileri aşağıda açıklanmıştır.
Kullanıcı İzinleri

Hesap Yöneticisi

Hesap yöneticisi Cubicl hesabını oluşturmuş ya da hesabı oluşturan kişi tarafından yetkilendirilmiş kişilerdir. Hesap yöneticisi, kuruma üye ekleme ve çıkarma, başka üyeleri hesap yöneticisi yapma ve hesap yöneticiliğinden çıkarma, kurum detaylarını düzenleme ve abonelik ve ödeme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.
Hesap Yöneticisi ve Proje Yöneticisi rolleri birbirinden bağımsızdır. Bir kullanıcı bu iki role birden sahip olabilir, sadece birine sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir.
Hesap Yöneticileri

Yetki Tablosu

Aktivite
Özel Yetki
Proje Yöneticisi
Projede Yetkili
Hesap Yöneticisi
Kullanıcı İzinleri
Görev üzerindeki işlemler
X
X
X
-
-
Proje'deki üye işlemleri
-
X
-
-
-
Proje silme ve arşivleme işlemleri
-
X
-
-
-
Projedeki görev durumları işlemleri
-
X
-
-
-
Projelerin görevlerine özel alan ekleme işlemleri
-
X
-
-
-
Projedeki etiket işlemleri
-
X
-
-
-
Gantt Çizelgesi işlemleri
-
X
X
-
-
Zaman Çizelgesi işlemleri
-
X
X
-
-
Proje Takvimi işlemleri
-
X
X
-
-
Proje Raporu işlemleri
-
X
X
-
-
Google Drive entegrasyonu
X
X
X
-
-
Google Calendar entegrasyonu
X
X
X
-
-
Slack entegrasyonu
-
X
-
-
-
Müşteriler sayfasındaki kullanıcı izinlerini düzenleme
-
-
-
X
-
Müşteriler sayfasındaki tüm işlemler
-
-
-
X
X
Teklifler sayfasındaki tüm işlemler
-
-
-
X
X
İş akışı işlemleri
X
-
-
-
-
İzin günleri işlemleri
-
-
-
X
-
Form düzenleme ve silme
X
-
-
X
-
Kurum'daki üye işlemleri
-
-
-
X
-
Kurum'daki kurum işlemleri
-
-
-
X
-
Kurum'daki abonelik ve ödeme işlemleri
-
-
-
X
-
Copy link
On this page
Cubicl'daki Yetkiler
Projede Kullanıcı Türleri ve Yetkiler
Proje Yöneticileri
Proje Üyeleri
Proje Üyesi Olmayanlar
Özel Durumlar
Müşteriler ve Teklifler Sayfası Yetkileri
Hesap Yöneticisi
Yetki Tablosu