Comment on page

Kullanıcı Yetkileri

Cubicl'daki Yetkiler

Cubicl'da her sayfa için (Görevler, Dosyalar, Gantt Çizelgesi ve benzeri) kimler tarafından görüntüleneceği, oluşturulacağı, düzenleneceği ve silineceği kullanıcı türü ve içerik bazında belirlenebilir.
Cubicl'da projeler, müşteriler, teklifler ve diğer sayfalarda yapılacak aktiviteler için yetkinliklere Excel dosyasına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Projede Kullanıcı Türleri ve Yetkiler

Cubicl'da kullanıcılar yetki bakımından 4 gruba ayrılır:
  • Proje yöneticileri
  • Proje üyeleri
  • Proje üyesi olmayanlar
  • Kullanıcı bazlı
Yetkiler Hiçbiri, Görüntüle, Oluştur, Düzenle ve Sil gibi artan şekilde belirlenir. Örneğin Düzenle yetkisine sahip kullanıcılar içerikleri görebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilir. Farklı sayfalarda farklı izin seviyeleri bulunabilir.
Proje Üye ve Üye Olmayanlar Arası Yetkiler

Proje Yöneticileri

Proje yöneticileri proje içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Projeler hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir proje yöneticisi bu projeye bağlı tüm alt projelerde de yönetici yetkisine sahiptir.
Sadece bir proje yöneticisi o projeye diğer kullanıcıları yönetici olarak ekleyebilir.

Proje Üyeleri

Proje üyeleri ilgili Projeye eklenmiş kullanıcılardır. Varsayılan olarak içerikleri görme ve katkıda bulunma yetkisine sahiptirler. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Proje Üyesi Olmayanlar

Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili projenin üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak içerikleri görme yetkisi vardır. Bu nedenle proje üyesi olmayanların içerikleri görmesini istemiyorsanız projeyi oluşturduktan sonra izinleri "Hiçbiri" olarak değiştirmelisiniz. Proje İzinleri formunda her bir sayfa için yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı Bazlı

Projelerinizde kullanıcılar için ayrı izin seviyeleri belirleyebilirsiniz. Kullanıcı bazında izin ayarlamak için proje izinleri alanında bir kullanıcı seçebilirsiniz. Kullanıcı bazlı izinleri kullanıcının izin seviyesini artırmak veya düşürmek için kullanabilirsiniz.
Eğer bir kullanıcı için izinler ayarlanmamışsa "Üyeler" veya "Proje Üyesi Olmayanlar" için ayarlanan izinler uygulanır.

Özel Durumlar

Kullanıcının duruma göre istisnai yetkileri olabilir. Bir kullanıcı ilgili projede yeterli yetkiye sahip olmasa bile:
  • Kendisine atanan veya kendisinin oluşturduğu görevleri görebilir, bu görevlerde gönderi oluşturabilir, görev durumunu ve ilerlemesini güncelleyebilir, dosya yükleyebilir.
  • Kendi oluşturduğu görevi arşivleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
  • Kendi oluşturduğu görev gönderisini silebilir.

Sayfa Yetkilendirmeleri

Cubicl'da tüm sayfalar için ayrı kullanıcı izinleri ekleyebilirsiniz. Müşteriler, Cari Hesap, Teklifler, E-Posta Kutuları, Formlar, İş Akışları, Müşteri Portalı, İzin Günleri ve İş Akışları sayfalarının hepsi için ayrı yetkilendirmeler yapabilirsiniz. Bu sayfalarda izinler tüm kullanıcılar için topluca ve her bir kullanıcı için özel olarak ayarlanabilir.
Eğer bir kullanıcı için belirtilen izin varsa bu izin kullanılır. Eğer bir kullanıcı için özel olarak izin seviyesi belirtilmemişse Varsayılan İzin Seviyesi kullanılır.
Hesap yöneticileri tüm sayfalarda tüm yetkilere sahiptir. Hesap yöneticileri aşağıda açıklanmıştır.
Kullanıcı İzinleri
İzin seviyesini düzenlemek istediğiniz sayfaya gidin. Kullanıcı İzinleri butonuna tıklayarak kullanıcı bazında veya varsayılan izin seviyelerini düzenleyip, kaydedin. Kaydettiğiniz izin seviyeleri yalnızca o sayfa için geçerli olacaktır.

Hesap Yöneticisi

Hesap yöneticisi Cubicl hesabını oluşturmuş ya da hesabı oluşturan kişi tarafından yetkilendirilmiş kişilerdir. Hesap yöneticisi, kuruma üye ekleme ve çıkarma, başka üyeleri hesap yöneticisi yapma ve hesap yöneticiliğinden çıkarma, kurum detaylarını düzenleme ve abonelik ve ödeme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir.
Hesap Yöneticisi ve Proje Yöneticisi rolleri birbirinden bağımsızdır. Bir kullanıcı bu iki role birden sahip olabilir, sadece birine sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir.
Hesap Yöneticileri

Yetki Tablosu

Proje Sayfası

PROJE SAYFASI
YETKİLER
GÖREVLER SAYFASI
Görev Oluşturma
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görev Kopyalama
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görev Arşivleme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görevi Arşivden Çıkarma
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görevi Google Takvim'e Aktarma
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görevin Aşamasını Değiştirme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Görev Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Görevi Başka Projeye Taşıma
Oluştur ve Düzenle
Görünümü Kanban ve Liste Görünümü Arasında Değiştirme
Sadece Görüntüle
Görev Sıralamasını Öncelik ve Bitiş Tarihine Göre Değiştirme
Sadece Görüntüle
Görev Kartlarında Görselleri Gösterme
Sadece Görüntüle
Üyelere Göre Görevleri Görüntüleme
Sadece Görüntüle
Arşivlenen Görevleri Görüntüleme
Sadece Görüntüle
GÖREV FORMU
Başkasının Oluşturduğu Görevi Düzenleme (Görev adı, görevlileri, tarihi, müşterisi vs.)
Oluştur ve Düzenle
Başkasının Oluşturduğu Göreve İş Akışı Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Başkasının Oluşturduğu Görevi Gizli Görev Yapma
Oluştur ve Düzenle
Başkasının Oluşturduğu Göreve Dosya Ekleme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Göreve Gönderi Girme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Görevin Alt Adımlarını Onaylama
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Göreve Alt Görev Ekleme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Görevi Müşteri ile Paylaşma
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Göreve Form Ekleme
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Görevi Dışarı Aktarma
Oluştur ve Katkıda Bulun
Başkasının Oluşturduğu Görevi Takip Etme
Sadece Görüntüle
Başkasının Oluşturduğu Görevde Süre Takibi Yapma
Sadece Görüntüle
Başkasının Aktivite Kayıtlarını Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Başkasının Yüklediği Dosyaları Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
DOSYALAR SAYFASI
Dosyaları Görüntüleme
Sadece Görüntüle
Dosyaların Toplam Boyutunu Görüntüleme
Sadece Görüntüle
Dosya İndirme
Sadece Görüntüle
Dosya Yükleme
Oluştur ve Düzenle
Dizin Oluşturma
Oluştur ve Düzenle
Tüm Dosyaların Adını Değiştirebilme
Oluştur ve Düzenle
Dosyayı Başka Dizine Taşıma
Oluştur ve Düzenle
Dosya Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Dizin Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
GANTT ÇİZELGESİ
Gantt Çizelgesi Görüntüleme
Sadece Görüntüle
Gantt Çizelgesi Üzerindeki Tüm Değişiklikler
Oluştur ve Düzenle
ZAMAN ÇİZELGESİ
Zaman Çizelgesini Görüntüleme
Herkes
PROJE TAKVİMİ
Takvimi Görüntüleme
Herkes
RAPORLAR
Raporları Görüntüleme
Sadece Görüntüle
AYARLAR SAYFASI
Proje Yöneticisi ve Üyelerini Görüntüleme
Herkes
Projeye Üye Ekleme ve Projeden Üye Çıkarma
Proje Yöneticisi
Üyeyi Proje Yöneticisi Yapma ve Proje Yöneticisini Üye Yapma
Proje Yöneticisi
Proje Adını Değiştirme
Proje Yöneticisi
Proje İzinlerini Düzenleme
Proje Yöneticisi
Proje Sayfalarını Belirleme
Proje Yöneticisi
Görev Aşamalarını Düzenleme
Proje Yöneticisi
Ek Görev Formu Alanları Oluşturma
Proje Yöneticisi
Görev Formuna Tahmini Süre Alanını Ekleme
Proje Yöneticisi
Çalışma Saatlerini Görev Formlarına Otomatik Olarak Yerleştirme Ayarını Etkinleştirme
Proje Yöneticisi
Projenin Slack Entegrasyonunu Yapma
Proje Yöneticisi
Projedeki Silinen Görevleri Görüntüleme
Proje Yöneticisi
Proje Görevlerini Dışarı Aktarma
Proje Yöneticisi
Proje Arşivleme
Proje Yöneticisi
Proje Silme
Proje Yöneticisi
Etiket Oluşturma, Düzenleme ve Silme
Proje Yöneticisi
NOTLAR:
Projelerde yetkiler proje üyeleri, üye olmayanlar ve kullanıcılar için "Hiçbiri, Sadece Görüntüle, Oluştur ve Katkıda Bulun, Oluştur ve Düzenle ile Oluştur, Düzenle ve Sil"dir.
Yukarıdaki faaliyetleri yapabilmek için minimum bu yetkilere sahip olmak gerekmektedir.
İstisnalar:
1. Bir kullanıcı ilgili projede yeterli yetkiye sahip olmasa bile kendisine atanan veya kendisinin oluşturduğu görevleri görebilir, bu görevlerde gönderi oluşturabilir, görev durumunu ve ilerlemesini güncelleyebilir, dosya yükleyebilir. Kendi oluşturduğu görevi arşivleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Kendi oluşturduğu görev gönderisini silebilir.
2. Proje Yöneticisi tüm yetkilere sahiptir.
3. Proje, Gizli Proje olarak oluşturulduysa Proje Üyesi Olmayanlar hiçbir veriye ulaşamaz. Hatta proje adını dahi proje listesinde göremez.

Müşteriler, Teklifler ve Cari Hesap

MÜŞTERİLER, TEKLİFLER VE CARİ HESAP
YETKİLER
MÜŞTERİLER
Müşteri Detaylarını Görüntüleme
Görüntüle
Yapılan Aktiviteleri Görüntüleme
Görüntüle
Müşteriyi Müşteri Portalına Davet Etme
Oluştur ve Düzenle
Müşteriye Dosya Yükleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteri Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteri Bilgilerini Düzenleme
Oluştur ve Düzenle
Müşterileri İçe Aktarma
Oluştur ve Düzenle
Müşteriye Yeni Alan Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteriye Not Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteriye Yeni Görev Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteriye Müşteri Sorumlusu Ekleme
Oluştur ve Düzenle
Müşteri Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Kullanıcı Yetkilerini Düzenleme
Yönet
Müşteri Listesi İndirme/ Dışa Aktarma
Yönet
TEKLİFLER
Teklifleri Görüntüleme
Görüntüle
Teklif Arşivini Görütüleme
Görüntüle
Teklif Oluşturma
Oluştur ve Düzenle
Teklifin Durumunu Değiştirme
Oluştur ve Düzenle
Teklif Arşivleme
Oluştur ve Düzenle
Teklifi Siparişe Dönüştürme
Oluştur ve Düzenle
Teklif Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Aşama Ayarlarını Değiştirme
Yönet
Kullanıcı İzinlerini Düzenleme
Yönet
CARİ HESAP
Cari Hesapları Görüntüleme
Görüntüle
Cari Kayıt Oluşturma
Oluştur ve Düzenle
Cari Kayıt Düzenleme
Oluştur ve Düzenle
Ödeme Ekleme ve Silme
Oluştur ve Düzenle
Cari Kayıt Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
NOTLAR:
Bu sayfalar için yetkiler "Hiçbiri, Görüntüle, Oluştur ve Katkıda Bulun, Oluştur ve Düzenle, Oluştur, Düzenle ve Sil ile Yönet"tir.
Yukarıdaki faaliyetleri yapabilmek için minimum bu yetkilere sahip olmak gerekmektedir.

Diğer Sayfalar

DİĞER SAYFALAR
YETKİLER
KURUM
Üye Ekleme ve Çıkarma
Hesap Yöneticisi
Başkasına Hesap Yöneticisi Yetkisi Verme
Hesap Yöneticisi
Abonelik Başlatma ve Sonlandırma
Hesap Yöneticisi
FORMLAR
Form Oluşturma
Oluştur ve Düzenle
Form Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Sahibi
İŞ AKIŞI
İş Akışı Oluşturma
Oluştur ve Düzenle
İş Akışı Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
PROJELER
Yeni Proje Oluşturma
Herkes
En az bir projede Proje Yöneticisi yetkisine sahip olması gerekir.
Proje Ayarlarını Düzenleme
Proje Yöneticisi
Projeye Üye Ekleme ve Çıkarma
Proje Yöneticisi
Başkasına Proje Yöneticisi Yetkisi Verme
Proje Yöneticisi
Proje Silme
Proje Yöneticisi
İZİNLER
İzin Günleri Ekleme
Oluştur ve Düzenle
İzin Günleri Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
MÜŞTERİ PORTALI
Müşteri Portalına Müşteri Davet Etme
Oluştur ve Düzenle
Bu yetki Müşteriler sayfasından verilir.
Tablodaki Müşteriyi Güncelleme
Oluştur ve Düzenle
Bu yetki Müşteriler sayfasından verilir.
Tablodaki Müşteriye Müşteri Sorumlusu Atama
Oluştur ve Düzenle
Bu yetki Müşteriler sayfasından verilir.
Tablodaki Müşteriyi Silme
Oluştur Düzenle ve Sil
Bu yetki Müşteriler sayfasından verilir.
Logo Değiştirme
Hesap Yöneticisi
Destek Konuları Oluşturma, Güncelleme, Silme
Hesap Yöneticisi
Destek Sayfası Bilgilerini Güncelleme
Hesap Yöneticisi
Genel Müşteri Sorumluları Atama
Hesap Yöneticisi
Duyurular> Yeni Duyuru Oluşturma
Hesap Yöneticisi
ENTEGRASYONLAR
E-posta Kutusuna E-mail Hesabı Bağlama
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.
Bireysel E-posta Kutularını Bağlama
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.
Google Drive Entegrasyonu
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.
Google Calendar Entegrasyonu
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.
Slack Entegrasyonu
Proje Yöneticisi
Webhook
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.
API
Herkes
Bir kullanıcının yaptığı entegrasyon diğerlerini etkilemez.