Cubicl Kılavuzu
Search…
⌃K

İzin Günleri

Hem kullanıcı bazında hem de kurum bazında izinleri yönetmenizi sağlar.

Resmi Tatillerin Görünümü

Resmi tatiller, Gantt Çizelgesi, Zaman Çizelgesi ve Takvim sayfalarında gösterilir. Resmi tatiller Cubicl'da varsayılan olarak bulunur.
Takvimde Resmi Tatiller

İzinlerin Kaydedilmesi

Soldaki Navigasyon Menüsünde yer alan İzin Günleri alanından hem işletme bazında hem de üye bazında izin günleri eklenebilir. İzin günlerini kaydetme yetkisi sadece hesap yöneticilerine aittir.

İşletme Bazında İzinler

Kaydedilen işletme bazında izinler Gantt, Zaman Çizelgesi ve Takvim sayfalarında da gösterilir. Böylelikle görev atamalarını yaparken izinlere göre hareket edebilirsiniz.
İşletme Bazında İzin Ekleme

Üye Bazında İzinler

Kaydedilen üye bazında izinler Zaman Çizelgesi üstünde gösterilir.
Üye Bazında İzin Ekleme

Eklenen İzinlerin Görünümü

Zaman Çizelgesi Üzerinde:

İşletme ve üye bazında eklenen izinler Zaman Çizelgesinde "İzinli" olarak görünür.
Zaman Çizelgesinde İzin Görünümü

Gantt Çizelgesi Üzerinde:

Gantt Çizelgesi'nde eklenen izin ve eklenen görev tarihleri çakışıyorsa görevin izne göre güncellenmesi için öneri sunulur. Buradan görev tarihini ya da göreve atanan üyeyi değiştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için Gantt Çizelgesi sayfasını ziyaret edin.
Güncelleme Önerisi