Comment on page

Raporlar

Yaptığınız işlemlerin sonuçlarını analiz edebilmenizi sağlar.
Projedeki 'Raporlar' sayfası, projenin görevleri ve üyeleri ile ilgili güncel istatistikleri ve kullanıcı bazında raporları içerir. Bu sayfadan belli bir zaman aralığını seçerek güncel görev durumu, zamana göre istatistikler, aktiviteler ve iş yükü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
Raporlar Excel formatında indirilir.

Görevler

Görevleri belirlediğiniz bir zaman aralığı için durumuna göre, üyesine göre ya da müşterisine göre raporlayabilirsiniz.
NOT: Raporlardan sağlıklı bir sonuç alabilmek için proje içinde görevleri oluşturmuş olmanız, bu görevlere en azından bir bitiş tarihi eklemeniz, görevlere görevli eklemeniz ve varsa müşteri etiketlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu verilere ulaşamazsınız.
Duruma Göre Görevler

Raporlarda Filtreleme

Raporlar sekmesinin altında yer alan görevler sekmesinde görevin durumuna, zamanına, görevlisine, müşterisine, görevi oluşturana ve arşiv durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.
Ayrıca o projenin alt projelerini de kapsayacak şekilde raporlama yapabilirsiniz. Alt projelerle beraber raporlama yapmak daha kapsamlı bir sonuç verir.
NOT: Kurumunuz için genel bir raporlama yapmak istiyorsanız Ana projenin raporlama sayfasını kullanınız. Ana proje tüm projeleri içerdiği için ihtiyacınızı karşılayacaktır.
Raporlarda Filtreleme

Zaman Takibi

Seçtiğiniz aralıkta üyelerin hangi görevlerde ya da görevlere eklenen etiketlerde ne kadar zaman harcadığını görebilirsiniz.
NOT: Zaman takibi raporundan sağlıklı sonuç almanız için ekip üyelerinizin ve sizin görevlerdeki zaman sayacını görevi yaparken çalıştırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu verilere ulaşamazsınız.
Bir Üyenin Görevlerde Harcadığı Zaman

İstatistikler

İstatistikler için önce incelemek istediğiniz zaman aralığını seçmelisiniz.
Zaman aralığı seçenekleri: Bugün, Dün, Bu Hafta, Geçen Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Özel.
Zaman Aralıkları

Güncel Görev Durumu

Seçtiğiniz aralıkta yer alan görevlerin güncel durumunu görüntülersiniz.
Güncel Görev Durumu

Zamana Göre İstatistikler

Bu grafikte seçtiğiniz zaman aralığında görevler ile ilgili aktiviteleri görebilirsiniz.
Zamana Göre İstatistikler

Üyelere Göre Görev Aktiviteleri

Kullanıcı bazında istatistikleri görebilmek için bu grafikten yararlanabilirsiniz. Zaman aralığını seçme özelliği bu tabloya da uygulanabilir.
Üyelere Göre Görev Aktiviteleri

Günlere Göre İş Yükü

İş yükü tablosu gün, hafta ve ay formatında kişilere atanan görev sayısını gösterir.
Günlük gösterimde her bir hücre haftanın bir gününü temsil ediyor. Farenizi bir hücrenin üzerine getirdiğinizde o gün içindeki görev sayısı görünür. Tablonun üzerinde her bir sütunun günü ve ayı, fareyi üzerine getirince de tarihi gösterilir. Hücreler arasındaki boşluklar haftanın sonu ve bir sonraki haftanın başı olduğu anlamına gelir.
İş Yükü
Bu tablodan yukarıda seçtiğiniz tarihten 1 hafta öncesini ve 4 hafta sonrasını görebilirsiniz. Görevin başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar olan hücreler mavi rengine boyanır ve iş yoğunluğuna göre hücrelerin rengi daha koyu mavi olarak gösterilir.