Cubicl
Search…
Gruplar
Şirket içindeki ekiplerin ortak çalışma ortamı oluşturabilmesini ve grupla ilgili tüm bilgilere ve görevlere ulaşabilmesini sağlar.
Eğer çok sayıda çalışanı veya projesi olan bir şirket iseniz tüm görevleri tek bir yerde oluşturmak iş takibini zorlaştırır. Bu soruna çözüm olarak görevleri Grup oluşturarak birbirinden ayırabilirsiniz.
Şirketinizin
  Birimleri
  Ekipleri
  Projeleri
  Departmanları
  ve farklı yerlerdeki ofisleri
için gruplar oluşturarak kurum yapınızı Cubicl'a aktarabilirsiniz.

Grupların Genel Yapısı

Ana Grup

Cubicl'da kurum hesabı oluşturduğunuzda kurumunuz için bir ana grup oluşturulur. Bu grup tüm şirketinizi temsil eder. Cubicl'a eklediğiniz tüm çalışanlar otomatik olarak bu gruba da eklenir. Tüm şirketi ilgilendiren işlerin takibi ve duyuruların yapılması için bu grubu kullanabilirsiniz. Küçük ekiplerin bu ana grup dışında grup oluşturmasına gerek yoktur. Ana grup üzerinden tüm işler takip edilebilir.
NOT: Ana grup silinemez.

Hiyerarşik Yapı

Gruplar hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve ana grubun altında yer alırlar. Her grup bir başka grubun altında oluşturulur, kendi altında sınırsız alt gruba sahip olabilir.
Gruplar arasındaki hiyerarşiyi değiştirmek için Gruplar başlığının yanındaki ayar butonuna tıklayın ve çıkan sayfada grupları tutup sürükleyerek grupların düzenini değiştirin.
Grupların en altındaki Benim Gruplarımı Göster butonuna tıkladığınızda sadece üyesi olduğunuz grupları görürsünüz. Böylelikle daha sade bir yapıya sahip olabilirsiniz.
Hiyerarşik Düzende Gruplar

Yeni Grup Oluşturma

Yeni Grup butonuna bastığınızda karşınıza çıkan sayfadan yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Buradan grubun adı, grubun üst grubu, yöneticileri ve üyeleri, gizli grup olup olmayacağı ve grup üyesi ve grup üyesi olmayanlar arasındaki yetki sınırlarını belirleyebilirsiniz. Bunları, daha sonra grubun Ayarlar sayfasından değiştirebilirsiniz.
Yeni Grup Oluşturma Sayfası

Birden Fazla Üst Grup

Birden fazla birim veya ekibin ortak projeleri için birden fazla üst grup seçebilirsiniz. Bunun için oluşturma formunda üst grup kısmına tüm ilgili grupları eklemelisiniz. Bu şekilde oluşturduğunuz gruptaki görevler birden fazla üst grupta görünecektir.
NOT: Birden fazla üst grup seçimini daha sonra yapamazsınız. Bu sebeple oluşturacağınız grubun birden fazla üst grubu olsun istiyorsanız seçiminizi bu aşamada yapmalısınız.

Grup Yöneticileri ve Üyeleri

Grubu oluşturan kişi yönetici ve üyeleri belirler. Grup oluştururken en azından bir yönetici eklemek zorundasınız. Grup yöneticilerinin grupta yetki sınırı yoktur, her alanı düzenleyebilir.
NOT: Gruba eklemek istediğiniz üyeler Cubicl kurum hesabınızda yoksa üye olarak ekleyemezsiniz. Cubicl kurum hesabına ekip arkadaşlarınızı davet etmek için yapmanız gerekenlere Kurum Ayarları sayfasından ulaşabilirsiniz.
Grup Ayarlarından Kurum Hesabına Yönlendirme
NOT: Hesap yöneticisi ile grup yöneticisi karıştırılmamalıdır. Hesap Yöneticisi kuruma yeni kullanıcı ekleyebilir, kullanıcıları çıkarabilir, abonelik ve ödemelerle ilgili işlemler yapabilir. Grup yöneticisi ise herhangi bir grup içinde tüm yetkilere sahip kişidir. Hesap yöneticisi ile ilgili detaylı bilgi için Kurum Ayarları sayfasını ziyaret edin.

Gizli Grup

Gizli gruplar sadece grup yöneticileri ve üyeleri tarafından görünür. Grubun parçası olmayan kurum üyeleri grubun adını Gruplar menüsünde dahi göremez.

Grup İzinleri

Bir kullanıcının grup içinde bir işlem yapabilmesi için (örneğin görevleri görüntülemek, oluşturmak, düzenlemek ve silmek gibi) yetkisinin olması gerekir.
Cubicl iş takip programında kullanıcılar yetki bakımından 3 gruba ayrılır:
  Grup yöneticileri
  Grup üyeleri
  Diğerleri
a. Grup Yöneticileri
Grup yöneticileri grup içinde tüm yetkilere sahiptir. İçerikleri görebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir. Gruplar hiyerarşik bir yapıda olduğu için bir grup yöneticisi bu gruba bağlı tüm alt gruplarda da yönetici yetkisine sahiptir.
b. Grup Üyeleri
Grup üyeleri ilgili gruba eklenmiş şirket çalışanlarıdır. Varsayılan olarak katkıda bulunma seviyesinde izinleri vardır. Yani içerikleri görebilirler, oluşturabilirler ancak düzenleyemez ve silemezler.
c. Grup Üyesi Olmayanlar
Bunlar kurumun çalışanı olup ilgili grubun üyesi olmayan kişilerdir. Varsayılan olarak sadece grup içeriğini görebilirler. Bunun dışında bir işlem yapamazlar.
Özel Durumlar
İzin sisteminde yukarıda bahsedilen sistem geçerlidir. Ancak kullanıcının durumuna göre istisnai durumlar vardır. Örneğin grup üyeleri diğer kişilerin oluşturduğu görevleri düzenleyemezler ancak kendi oluşturdukları görevi düzenleyebilirler. Kendi ekledikleri yorumları silebilirler.
Grup İzinlerini Değiştirmek
Grup Ayarları sekmesinden izinleri değiştirebilir ve gruba ait görev ve içeriklerin diğer grup üyeleri tarafından görülmesini engelleyebilirsiniz.

Grup Sayfası

Navigasyon menüsünden bir gruba tıkladığınızda bu grubun sayfasına gidersiniz. Gruplar kendi içinde
Last modified 8mo ago