Comment on page

Müşteriler

Uç noktalarında kullanılan veri türlerinin ve formatlarının tanımları sayfanın alt kısmında bulunabilir.

Uç Noktaları

get
https://cubicl.io/api/v1
/crm/customers
Müşterileri Getir
post
https://cubicl.io/api/v1
/crm/customers
Müşteri Ekle
put
https://cubicl.io/api/v1
/crm/customers/:id
Müşteri Güncelle
delete
https://cubicl.io/api/v1
/crm/customers/:id
Müşteri Sil

Veriler

Müşteriler

type Client = {
_id: string;
// Kullanıcı arayüzünde gösterilen ve arama için kullanılan kısa bir ad.
name: string;
phone: string;
email: string;
fullname: string;
// İletişim halinde olduğunuz bu müşteri ile çalışan kişiler.
contacts: Contact[];
// Özel alanların, adlarının ve değerlerin olduğu bir nesne.
// customFields değeri boş olabilir.
customFields: {
[fieldId: string]: string | null
} | null;
// Bu müşterinin portal kullanıcılarından aktiviteler için bildirim alan
// kullanıcı ID'lerinin listesi
portalCustomerManagerIds: string[];
createdAt: number;
}

Kişiler

type Contact = {
name: string;
position: string;
phone: string;
email: string;
}